Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm vi sinh xử lý Nitơ trong nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng ở quy mô phòng thí nghiệm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Giáp Hồ Gia Bảo, Phạm Minh Nhựt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 131862

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH