Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Minh Nhựt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH , 2018

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 131982

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH