Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 337.11

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2018, 1

Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 131987

DÃY KỆ
08C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3E
*Ký hiệu xếp giá:  337.110
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 11
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn