Frommer's Honolulu, Waikiki Oahu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeanette Foster

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764537202

Ký hiệu phân loại: 919.6910442 Geography of and travel in other parts of world and on extraterrestrial worlds Geography of and travel in Pacific

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley, John Sons, Incorporated, 2003

Mô tả vật lý: 288 tr. ;

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 13201

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH