Frommer's Paris from 0 a Day

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haas Mroue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764541250

Ký hiệu phân loại: 914.4360484 Geography of and travel in Europe

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley, John Sons, Incorporated, 2004

Mô tả vật lý: 316p. ;

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 13202

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH