Cơ sở dữ liệu phân tán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Cao Tùng Anh, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.758

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2018, 1

Mô tả vật lý: 110tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 132038

DÃY KỆ
3F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2A
*Ký hiệu xếp giá:  005.758
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn