Wi-Fi Toys 15 Cool Wireless Projects for Home, Office, and Entertainment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Outmesguine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764576836

Ký hiệu phân loại: 004.68 Local-area networks

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley, John Sons, Incorporated, 2004

Mô tả vật lý: 408 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13204

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH