Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép)
 4 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.80287 Machine engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2018, 1

Mô tả vật lý: 344tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.802


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH