Databases and information systems IV : selected papers from the Seventh International Baltic Conference, DB&IS'2006

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Albertas Caplinskas, J Eder, Olegas Vasilecas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1586037154

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2007.

Mô tả vật lý: x, 305 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13208

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH