The Gender conundrum : contemporary psychoanalytic perspectives on femininity and masculinity
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0415091640

Ký hiệu phân loại: 155.33 Sex differences

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 1993,

Mô tả vật lý: viii, 304 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Psychoanalysis.-- Sex differences (Psychology)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH