Origins of psychopathology : the phylogenetic and cultural basis of mental illness
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New Brunswick, N.J. :Rutgers University Press, 2002,

Mô tả vật lý: xv, 410 p. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Genetic psychology-- Mental illness -- Etiology; Mental illness -- Etiology ; Social aspects; Mental illness -- Genetic aspects

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH