Project management for the advanced practice nurse
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, 2016,

Mô tả vật lý: xiii, 168 pages : , illustrations ; , 23 c

Ngôn ngữ:


Advanced Practice Nursing -- organization & administration; Planning Techniques-- Program Development-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH