The behavioral health specialist in primary care : skills for integrated practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 326.1 Slavery and emancipation

Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, 2016,

Mô tả vật lý: xiii, 322 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Integrated delivery of health care-- Medicine and psychology-- Mental health services-- Primary care (Medicine-- Delivery of Health Care, Integrated -- methods; Mental Health Services-- Behavioral Medicine-- Mental Health-- Primary Health Care -- methods

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH