Về khoa học kinh tế 1981-1990 : Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Goran Maler, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.9 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: [kđ] :Chính Trị Quốc Gia, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 502 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Khoa học kinh tế -- 1918-1990

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 338.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH