Handbook of pediatric obesity : clinical management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stewart T Gordon, Melinda S Sothern, T. Kristian Von Almen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.92398 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006

Mô tả vật lý: 402 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 132374

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH