Clinical guide to the treatment of the mentally ill homeless person

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paulette Marie Gillig, Hunter L McQuistion

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.2086942 Mental and emotional illnesses and disturbances

Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychiatric Pub., 2006

Mô tả vật lý: xxii, 175 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 132380

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH