Essentials of acceptance and commitment therapy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sonja V Batten

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849201684

ISBN-13: 978-1849201681

Ký hiệu phân loại: 2011 F-659 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2011

Mô tả vật lý: 125 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132433

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH