Computer-aided drug design and delivery systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.1900285 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2011,

Mô tả vật lý: xiv, 222 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Computer-aided design.-- Drug delivery systems -- Research ; Data processing.; Drugs -- Design ; Data processing.; Drug Design.-- Computer-Aided Design.-- Drug Delivery Systems -- methods.; Pharmaceutical Preparations -- administration & dosage.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH