Medical management of vulnerable and underserved patients : principles, practice, and populations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Talmadge E King, Margaret B Wheeler

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.10425 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Education Medical, 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 132494

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH