The psychopharmacology of herbal medicine : plant drugs that alter mind, brain, and behavior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marcello Spinella

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.788 Psychotropic drugs

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001

Mô tả vật lý: viii, 578 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132532

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH