Practice-based clinical Inquiry in nursing for DNP and PhD research : looking beyond traditional methods
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, LLC, 2016,

Mô tả vật lý: xv, 263 pages : , illustrations ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Clinical Nursing Research -- methods.; Education, Nursing, Graduate.-- Advanced Practice Nursing -- education.; Research Design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH