The gerontology nurse's guide to the community-based health network
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 618.970231 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, LLC, 2015,

Mô tả vật lý: xiii, 294 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Geriatric Nursing -- methods.; Home Health Nursing -- methods.; Aged.-- Clinical Competence.-- Community Health Services.-- Health Services for the Aged.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH