The gerontology nurse's guide to the community-based health network

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brenda L Howe

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.970231 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : Springer Publishing Company, LLC, 2015

Mô tả vật lý: xiii, 294 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132627

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH