Lashley's essentials of clinical genetics in nursing practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780826123046


Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, 2016, Second edition.

Mô tả vật lý: xvi, 513 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Genetic Diseases, Inborn -- nursing.; Nursing Care.-- Genetic Services.-- Genomics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH