Managing concussions in schools : a guide to recognition, response, and leadership
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780826169228

Ký hiệu phân loại: 617.481044 Surgery by systems

Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, 2016,

Mô tả vật lý: xi, 156 pages : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


1. Brain Concussion
  - prevention & control; School Health Services-1. Brain Concussion
  - prevention & control
2. School Health Services-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH