Decision analysis for management judgment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Paul Goodwin, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470861088


Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley, 2004, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 477 tr. ;

Ngôn ngữ:


Decision making.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH