Medical education at a glance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kirsty Forrest, Judy McKimm, Jill Thistlethwaite

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2017.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132666

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH