Adhesion in foods : fundamental principles and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A Nussinovitch

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ, USA : Wiley, Blackwell, 2017

Mô tả vật lý: xvi, 217 pages ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132673

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH