Kinh tế tri thức : Vấn đề và giải pháp kinh nghiệm của các

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Hoàng Thu Hòa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: [kđ] : Thống Kê, 2001

Mô tả vật lý: 239 tr. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 1327

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 330.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH