Evidence-based clinical practice in nursing and health care : assimilating research, experience and expertise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Field, Zoe Jordan, Alan Pearson

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 2006 O-192 Religion

Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub., 2007

Mô tả vật lý: xii, 194 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132701

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH