Femtosecond optical frequency comb : principle, operation, and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven T Cundiff, Jun Ye

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387237909

Ký hiệu phân loại: 621.366 Lasers

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer, 2005.

Mô tả vật lý: xii, 361 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 13276

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH