Global child health advocacy : on the front lines

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Berman, Zulfiqar Ahmed Bhutta, Adenike Grange, Judith Palfrey

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 2015 F-268 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: [Elk Grove Village, Ill.] : American Academy of Pediatrics, 2014

Mô tả vật lý: xx, 331 pages : , illustrations, portrait ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132770

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH