Textbook of global child health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip R Fischer, Deepak M Kamat

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: [Elk Grove Village, IL, USA] : American Academy of Pediatrics, dedicated to the health of all children, 2016

Mô tả vật lý: xi, 1090 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132773

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH