Handbook of hemorheology and hemodynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oguz K Baskurt

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 612.1181 Blood and circulation

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2007

Mô tả vật lý: x, 455 p. : , ill., ports. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 132775

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH