Aromatherapy in midwifery practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Denise Tiran, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 618.20653

Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia :Singing Dragon, 2016.,

Mô tả vật lý: 232 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 132825

Aromatherapy -- nursing; Midwifery-- Labor, Obstetric-- Oils, Volatile -- therapeutic use; Pregnancy-

DÃY KỆ
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn