Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định : Nghiên cứu văn hóa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Đình Thọ, Đỗ Thanh Dương, Đồng Ngọc Hoa, Hồ Đức Thọ, Nguyễn Xuân Cao

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 398.09597 Folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2018

Mô tả vật lý: 659tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 132875

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
13C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH