The Harvard Business Review manager's handbook : the 17 skills leaders need to stand out
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781633691247 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.4092 Executive management

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2017,

Mô tả vật lý: viii, 341 pages : , illustrations ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Management -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
9I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH