Harvard Business Review entrepreneur's handbook : everything you need to launch and grow your new business
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781633693685

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2018,

Mô tả vật lý: 292p ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Business planning.-- New business enterprises.-- Start-up costs.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Sai Gon Campus
9F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH