Pháp luật về hoạt động chuyển giá tại Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.04

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019,

Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 133057

-

DÃY KỆ
09D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  343.040
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn