Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai lý luận và thực tiễn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.043

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 133079

-

DÃY KỆ
10D
Thư viện AB
4B
*Ký hiệu xếp giá:  346.043
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn