Causality and psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780199754649

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2011.,

Mô tả vật lý: xii, 364 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Psychiatry -- Congresses ; Research ; Methodology; Psychology, Pathological -- Congresses ; Etiology; Mental Disorders -- epidemiology ; United States; Mental Disorders -- etiology ; United States; Psychopathology -- methods ; United States

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH