HBR guide to managing stress at work
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781422196014

Ký hiệu phân loại: 158.72 Job stress

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2014,

Mô tả vật lý: viii, 174 pages : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Job stress.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 158.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH