Địa mạo đại cương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 551.7 Historical geology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Địa mạo học -- Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19B
Sai Gon Campus
5H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 551.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH