Thi công đường ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Doãn Hoa, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.72 Surveying and design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 532 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Đường (Xây dựng)-- Đường ô tô -- Thi công; Roads -- Design and construction

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH