Cơ sở cơ học môi trường Liên tục và lý thuyết đàn hồi / chủ biên

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Hồng Ngọc, Lê Ngọc Thạch

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 531.38201 Solid dynamics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997

Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 1340

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 531.382


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH