Phương pháp chuẩn đo bóc tiên lượng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam = Standard method of measurement of building works for the Vietnam (VSMM).
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0287 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Đo bóc tiên lượng -- Công trình ; Phương pháp; VSMM-- Xây dựng -- Dự toán

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH