Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Tuấn Lộc, Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 346.04 Property

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 135197

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.040
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH