Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án ở Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 347 Civil procedure and courts

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 347.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH