Behavioral medicine : a guide for clinical practice
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071438602

Ký hiệu phân loại: 616.0019 Diseases

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Medical, 2008., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvii, 475 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Medical personnel and patient.-- Medicine and psychology.-- Primary care (Medicine) -- Psychological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH