The Neurosciences : paths of discovery I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Adelman, Judith P Swazey, Frederic G Worden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817635068

ISBN-10: 0817636218

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser, 1992

Mô tả vật lý: xxi, 622 pages : , illustrations, portrait ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135346

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH