Nursing informatics for the advanced practice nurse :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0826124887

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: New York :Springer Publishing Company, [2016],

Mô tả vật lý: xxii, 720 pages : , illustrations.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 135347

Nurse practitioners.-- Nursing -- Practice.; Nursing informatics.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn